We zoeken

Bestuursleden (onkostenvergoeding).

Voorzitter M/V. Netwerker. Adviseur. Representeert de stichting bij netwerkbijeenkomsten op media- en participatiegebied en waar nodig bij de huidige projecten. Aantoonbaar bekend met Amsterdam Oost en het Amsterdamse sociaalmaatschappelijke en culturele middenveld. Bekend met de (ambtelijke) participatiematerie. Afstemming met de projectpenvoerders. 4 uur per maand.

Penningmeester en secretaris M/V. Affiniteit met sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten. 4 uur per maand.
Algemeen bestuurslid M/V. Netwerker met kennis van fondsen en subsidies en het gemeentelijk apparaat. 2-4 uur per maand.
De bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Afstemming per project met de verantwoordelijke penvoerders.

Voor de projecten van de stichting:
Fondsenwerver/commercieel medewerker op percentagebasis. Werft budgetten bij alle soorten bronnen (van lokaal tot internationaal)